Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

    05. – 06. 04. 2019 | Residence Hotel & Club 198, 976 39 Donovaly

    5.- 6. 4. 2019

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

MIESTO KONANIA:
Residence Hotel & Club
Donovaly

TERMÍN KONANIA:
5. – 6. apríl 2019

ODBORNÝ GARANT
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

VEDECKÝ VÝBOR
prim. MUDr. Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Peter Kertes
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
prim. MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Jozef Marko
doc. MUDr. I. Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MP
Residence Hotel & Club | ONKOUROLOGICKÉ SYMPÓZIUM

Residence Hotel & Club

198, 976 39 Donovaly

Platinový partner

Generálny partner

Hlavný partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top