Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 2. MARTINSKÁ 3D LIVE SURGERY

    14. 06. 2019 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

Príhovor

Vážené kolegyne a kolegovia,


po roku si Vás dovoľujem opäť pozvať do Martina na
druhý ročník Martinskej 3D live surgery. I keď rok je vo vývoji
mikrochirurgie oka relatívne krátka doba, stále sa stretávame
s novými technológiami a operačnými postupmi, novými
implantátmi. 

Nové technológie čoraz viac prenikajú do nášho každodenného
života lekárov – oftalmológov a posúvajú vyššie
kvalitu výsledkov chirurgických výkonov. Moderné zobrazovacie
3D systémy s výnimočnou kvalitou zobrazenia, ale aj
technická a personálna infraštruktúra našej kliniky a Jesseniovej
lekárskej fakulty ako aj úžasné priestory našej Auly
Magny nám umožňujú aj tento rok usporiadať takéto podujatie.

Budeme sa Vám snažiť opäť ukázať nielen nové technológie
ale najmä zaujímavé prípady a operačné výkony.

Teším sa na stretnutie s Vami u nás v Martine.


MUDr. Peter Žiak, PhD.

Generálny partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top