Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 2. MARTINSKÁ 3D LIVE SURGERY

    14. 06. 2019 | Aula Magna Malá hora 4/A, 036 01 Martin

Poplatky

Registračný poplatok

Lekári 20 €
Sestry 15 €

Registrácia bude možná na mieste.


Iné poplatky

Obed 8 €


Potvrdenie o účasti

Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania
s pridelením kreditov CME


Spôsob platby

● prevodom na účet: majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 8618
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

● v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné
uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

Generálny partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top