Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • II. konferencia
    gynekológov a urológov

    9.-10.10.2015 | Hotel Partizán**** Tále - Brezno

REGISTRÁCIA/POPLATKY

Online registrácia bola ukončená. Zaregistrovať sa môžete na mieste. 

REGISTRÁCIA / POPLATKYREGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SPGS a SUS do 20.09.2015 30 €
Členovia SPGS a SUS od 21. 09. 2015 40 €
Členovia SPGS a SUS na mieste 50 €
Nečlenovia do 20.09. 2015 40 €
Nečlenovia od 21. 09. 2015 50 €
Nečlenovia na mieste 60 €

Znížené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet po dodržaní uvedených termínov.

INÉ POPLATKY - platba v hotovosti pri registrácii 
Spoločenský večer 09.10.2015 15 €
Obed 10.10.2015
*Lístok na obed je potrebné zakúpiť pri registrácii najneskôr do 10.10 do 9:00.
10 €

Spôsob platby registračného poplatku 

  • v hotovosti pri registrácii
  • prevodom na účet:
BANKOVE SPOJENIE NA ZAPLATENIE REGISTRAČNEHO POPLATKU

Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Tatrabanka a.s., Bratislava

SWIFT: TATR SK BX

IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128

Číslo účtu: 2663455128/1100

Variabilný symbol: 09102015

Konštantný symbol: 0558

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top