Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • II. konferencia
    gynekológov a urológov

    9.-10.10.2015 | Hotel Partizán**** Tále - Brezno

Dôležité informácie

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému SLK.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť: 
09.10. 2015 5 kreditov
10.10. 2015 4 kredity  
Spolu 9 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autori 10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja) 5 kreditov
zahraniční autori 15 kreditov
zahraniční spoluautori (prví dvaja) 10 kreditov

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top