Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 146. INTERNISTICKÝ DEŇ

    07. 11. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK
10 Eur

Prví autori, študenti a dôchodcovia sú oslobodení od platby registračného poplatku.


INÉ POPLATKY
Obed - 10 Eur
Obed sa bude podávať formou bufetu.
Počet lístkov je obmedzený.


SPÔSOB PLATBY
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 1. 11. 2019)
Majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 71119 (v prípade online registrácie použite číslo zálohovej faktúry)
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

• v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné
uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby
na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Hlavní partneri

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top