Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 146. INTERNISTICKÝ DEŇ

    07. 11. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

PROGRAM

09.00 – 09.10    Slávnostné otvorenie

Reumatológia
Predsedníctvo: I. Lazúrová, Z. Killinger

09.10 – 09.40 Yehuda Shoenfeld (Israel): Food and autoimmunity.
09.40 – 10.00 A. Tuchyňová (Piešťany): Diferenciálna diagnostika vybraných vaskulitíd z pohľadu internistu.
10.00 – 10.20 Z. Killinger (Bratislava): Význam internistu v diagnostike Stillovej choroby dospelých.
10.20 – 10.40 E. Šteňová (Bratislava): SLE – diagnostická výzva aj pre internistu.
10.40 – 11.00 K. Brázdilová, K. Hrubišková (Bratislava): Klinický význam vyšetrenia autoprotilátok v reumatológii.
11.00 – 11.20 Ž. Macejová (Košice): EULAR odporúčania na liečbu hyperurikémie a dny.
11.20 – 11.40 I. Lazúrová (Košice): Autoimunitná tyreoiditída a systémové choroby spojiva.
11.40 – 12.00 J. Payer (Bratislava): Redukcia rizika vzniku osteoporotických fraktúr na podklade dlhodobej liečby.
prednáška podporená spoločnosťou Amgen
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 13.20 Solík P. (Bratislava): “Mám sa dobre, pán doktor” – je pacient so srdcovým zlyhávaním v bezpečí?
prednáška podporená spoločnosťou Novartis


Imunológia a alergológia
Predsedníctvo: S. Kiňová, M. Hrubiško

13.20 – 13.45 M. Jeseňák (Martin): Primárne imunodeficiencie v dospelom veku.
13.45 – 14.10 P. Pružinec (Bratislava): Kam smeruje klinická imunológia a alergológia v 21. storočí?
14.10 – 14.35 M. Hrubiško (Bratislava): Potrebujeme IgE protilátky?
14.35 – 15.00 R. Košturiak (Nitra): Kedy (ne)potrebujeme alergologické vyšetrenie.
15.00 – 15.10 Diskusia
15.00 Ukončenie 146. Internistického dňa


 
 
  
 
 

Hlavní partneri

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top