Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská urologická spoločnosť
  Sekcia Mladých urológov
  Urologické odd. Fakultná Nemocnica Nitra

  V. ŠKOLA MLADÝCH UROLÓGOV

  17. – 18. 05. 2019 | Agroinštitút Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová

  17. – 18. máj 2019

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Slovenská urologická spoločnosť
Sekcia Mladých urológov
Urologické oddelenie Fakultná Nemocnica Nitra

Vás pozývajú na podujatie


V. Škola mladých urológov


Hlavnou témou podujatia bude endoskopická a laparoskopická liečba urologických ochorení, s ktorou prichádzate do kontaktu
vo Vašej každodennej praxi. V rámci 
podujatia budú zabezpečené živé prenosy z operačných výkonov, laparoskopické

a endoskopické trenažéry. 

Mladí urológovia majú akciu plne hradenú (okrem registračného poplatku 20 €).

Tešíme sa na Vašu účasť, Vaše odborné príspevky a na spoločné stretnutie.


Hlavné témy podujatia:
- Endoskopická a laparoskopická liečba urologických ochorení
- Využitie izotopických metód v diagnostike a liečbe urologických ochorení
- Kazuistiky

Odborný garant podujatia:
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Organizačný výbor:
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Michal Korček
MUDr. Milan Chalachan
MUDr. Martin Franko
prim. MUDr. Andrej Vondrák

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top