Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • V. ŠKOLA MLADÝCH UROLÓGOV

    17. – 18. 05. 2019 | Agroinštitút Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová

Informácie a poplatky

Termín a miesto konania:
17. – 18. 5. 2019
Agroinštitút | Nitra
Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová


Poplatky:


Registračný poplatok 20 €
Obed 17. 5. 2019 10 €
Večera 17. 5. 2019  15 €
Obed 18. 5. 2019  10 €


Spôsob platby:
‒ v hotovosti pri registrácii

‒ prevodom na účet

Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 17519
Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.Aktívna účasť:
Prihlásenie cez online registráciu na www.amedi.sk do 30. 4. 2019


Potvrdenie o účasti:
Podujatie je zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top