Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
  II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB v Ružinove

  XXX. Ponťuchov deň

  10. 5. 2019 | Hotel Bratislava City Hotel Bratislava, s.r.o. Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

  Možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Organizačný výbor

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
MUDr. Martin Foltín, PhD.
MUDr. Júlia Hederlingová, PhD.


Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť: 10. 5. 2019 4 kredity  
Aktívna účasť: zahraničný autor prednášky 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja) 10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) 5 kreditov

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

halmiova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top