Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXX. Ponťuchov deň

    10. 5. 2019 | Hotel Bratislava City Hotel Bratislava, s.r.o. Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Organizačný sekretariát

Organizačný sekretariát

Bc. Barbora Halmiová
02/55 64 72 47
0904 948 664
halmiova@amedi.sk

A-medi management s.r.o.
Bárdošova 2
831 01, Bratislava
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

halmiova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top