Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 34. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA

    20. - 21. 9. 2019 | Doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

Registrácia/Poplatky

Registrácia
20. 9. 2019    08:00 - 09:00 hod.
21. 9. 2019    08:00 - 09:00 hod.

Konferenčný poplatok
pre členov SSDL 15 €
pre nečlenov SSDL 20 €
Platba v hotovosti pri registrácii

Spoločenský večer
20. 9. 2019 5 €

Zasielanie prihlášky
Prihlášku na aktívnu a pasívnu účasť zasielajte
na e-mail: paulenova@amedi.sk do 15. 8. 2019

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top