Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 34. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA

    20. - 21. 9. 2019 | Doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

UBYTOVANIE

UBYTOVANIE PRE PREDNÁŠAJÚCICH V DOŠKOĽOVACOM
A REKREAČNOM ZARIADENÍ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE – STARÉ HORY:

19. – 21. 9. 2019

Počet nocí prosím nahlásiť telefonicky alebo mailom na organizačný sekretariát: 

Ing. DANICA PAULENOVÁ, 0903 778 670, e-mail: paulenova@amedi.sk


INÉ MOŽNOSTI UBYTOVANIA - účastníci si zabezpečujú individuálne


Pensión St. Maria – Staré Hory 172

tel.: 0918/810 134
e-mail: ubytovanie@pensionstmaria.sk

Penzión Daymont – Staré Hory
tel.: 048/419 91 05
e-mail: recepcia@daymont.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top