Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV

    27. -28. 09. 2019 | Hotel Thermalpark Gabčíkovská cesta, 929 01 Dunajská Streda

Program

PIATOK 27. 9. 2019

12.00 – 13.00 REGISTRÁCIA
12.00 – 13.00 OBED
13.00 – 13.15 ZAHÁJENE KONFERENCIE
Lukács, P., Hajos, Z., Rajzak, E., Čierna, I., Huorka, M.
13.15 – 14.30 I. BLOK
Predsedníctvo: Havlíčeková, Z., Hornová, J.
13.15 – 13.30 Endoskopická hemostáza s použitím klipov u dojčiat s masívnym krvácaním
z hornej časti tráviacej rúry

Bibza, J., Králik, R., Fedorová, L., Babulic, M. (Bratislava)
13.30 - 13.45 Komplikácie gastrointestinálnej endoskopie v detskom veku
Havlíčeková, Z., Michnová, Z., Raffajová, D., Molnár, M., Bánovčin, P. (Martin)
13.45 – 14.00 Syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve – reálny pohľad
Nemcsicsová, D. (Bratislava)
14.00 – 14.15 Syndróm krátkeho čreva
Hornová, J., Kosnáčová, J., Székyová, D., Čierna, I. (Bratislava)
14.15 – 14.30 Principy enterální výživy u pacientu se syndromem krátkeho střeva
Hloušková, E. (Brno)
Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Nestlé
14.30 – 15.00 PRESTÁVKA
15.00 – 16.45 II. BLOK
Predsedníctvo: Kabátová, J., Majlingová S.
15.00 – 15.15 Analýza očkovania pediatrických pacientov s LTx sledovaných
v KIA DFNsP Banská Bystrica v rokoch 2011-2018

Podmanická, Z., Rajčanová, V., Valachová, I., Kralinský, K. (Banská Bystrica)
15.15 – 15.30 Protektívny efekt tukovej emulzie na rozvoj cholestatickej
hepatopatie asociovanej s parenterálnou výživou

Vagáňová, K., Valachová, I. (Banská Bystrica)
15.30 - 15.45 Diagnostika fokálních lézí jater s využitím kontrastní ultrasonografie
Michnová, Z., Pršo M., Zúbriková, L., Havlíčeková, Z., Bánovčin, P. (Martin)
15.45 - 16.00 Benígna rekurentná intrahepatálna cholestáza
Staníková, D., Čierna, I., Székyová D. (Bratislava)
16.00 – 16.15 Mení sa fenotyp detského celiatika?
Kabátová, J., Blažíčková, S., Kabátová, J. ml. (Piešťany)
16.15 – 16.30 GIT komplikácie u pacientov s cystickou fibrózou
Gondová, I., Takáč, B., Valachová, I. (Banská Bystrica)
16.30 – 16.45 Možnosti nutričnej podpory - kazuistiky
Majlingová, S. (Košice)
16.45 – 17.05 PRESTÁVKA
17.05 – 17.50 Nové trendy vo výžive
Prednášky podporené edukačným grantom spoločnosti Nutricia
1. Prevencia a menežment alergie na bielkovinu kravského mlieka u dojčiat – nové možnosti?
Čierna, I. (Bratislava)
2. Regurgitácia a gastroezofágový reflux u dojčiat
Székyová, D. (Bratislava)
3. Novinky v detskej enterálnej výžive
Vydra, M. (Praha)
19.00 VEČERA

 
SOBOTA 28. 9. 2019

9.00 – 10.35  III. BLOK
Predsedníctvo: Čierna, I., Szépeová R.
9.00 - 9.15  Peutz Jeghersov syndróm – nečakaný priebeh
Blusková, Z., Čierna, I., Kosnáčová, J., Székyová, D., Alchus, O. (Bratislava)
9.15 - 9.30  Nezvyčajná príčina akútnej obštrukcie tenkého čreva
Lavrík, M., Záhradník, L., Čurillová, J., Kopřiva, P., Mýtnik, M. (Prešov)
9.30 - 9.45  Komplikovaný priebeh Crohnovej choroby
Gubáňová, K., Greguš, M., Janík, J., Jezberová, M. (Nitra)
9.45 - 10.00  Naozaj nezvyčajná manifestácia Crohnovej choroby?
Čierna, I., Breza, J., Béder, I., Duchaj, B. (Bratislava)
10.00 - 10.15  Shanghajská horúčka - čo o nej vieme?
Szépeová, R., (Martin/Žiar nad Hronom)
10.15 - 10.35 Efektivita a úskalia biologickej liečby u pacientov s IBD
Čierna, I. (Bratislava)
Sympózium podporené spoločnosťou Abbvie
10.35 – 10. 50 PRESTÁVKA
10.50 – 12.05  IV. BLOK
Predsedníctvo: Székyová, D., Silný T.
10.50 - 11.05 Na začiatku bola hemateméza
Székyová, D., Čierna, I., Staníková, D. (Bratislava)
11.05 – 11.20 Príde ešte jedna a bude pokoj!
Silný, T. (Trnava)
11.20 - 11.35 “Occamova britva” v medicíne vždy neplatí
Petrášová, M., Hudáčková, D., Kosnáčová, J., Drobňáková, S., Smolová, J., Béder, I. (Košice)
11.35 – 11.50 Chronická pankreatitída s dilatáciou pankreatických vývodov?
Lalinská D., Valachová, I., Rygl, M. (Trenčín)
11.50 - 12.05 Neobvyklá príčina bolestí brucha a chudnutia u pacientky
po liečbe onkologického ochorenia

Riedelová, P., Székyová, D., Čierna, I. (Bratislava)
12.05 – 13.00 DISKUSNÉ FÓRUM
13.00 OBED


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top