Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI

    26. - 28. 3. 2020 | Hotel Patria
    Vysoké Tatry 05985,
    Štrbské Pleso

registrácia a poplatky

REGISTRAČNÉ POPLATKY

do 31. 1. 2020 od 1. 2. 2020
Lekár – člen SOS, ČOS 250,00 € 300,00 €
Lekár – nečlen SOS, ČOS 350,00 € 400,00 €
Postgraduanti* 100,00 € 150,00 €
Zubní technici, klinickí pracovníci 100,00 € 150,00 €

*Prosíme postgraduantov o zaslanie kópie o zaradení do prípravy e-mailom na kongressos@amedi.sk
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Uvedené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet po dodržaní stanovených termínov.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
– Vstup na odborný program
– Kongresovú tašku a kongresové materiály
– Vstup na výstavu firiem
– Potvrdenie o účasti
– Občerstvenie a obedy počas kongresu
– DPH


INÉ POPLATKY
Spoločenský večer (téma folklór) 27. 3. 2020 – 50 €

PLATOBNÉ PODMIENKY
Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom.
Úhradu prevodom na účet prosíme realizujte na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám príde mailom po registrácii.


ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
Sekretariát kongresu musí byť písomne (mailom na kongressos@amedi.sk) oboznámený o zrušení účasti na kongrese.
Po zrušení registrácie budú uplatňované nasledujúce storno poplatky:

Termín zrušenia registrácie Storno poplatok
do 30. novembra 2019 Bez storno poplatku
do 20. januára 2020  50 % registračného poplatku
od 15. februára 2020 100 % registračného poplatku

               


Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

kongressos@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top