Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • SLOVENSKEJ ORTODONTICKEJ SPOLOČNOSTI

    26. - 28. 3. 2020 | Hotel Patria
    Vysoké Tatry 05985,
    Štrbské Pleso

PROGRAM

26. 3. 2020

Liečba Angle III. triedy u detí a u dospelých pacientov
Prof. Nazan Küçükkeleş


27. 3. 2020

Udelenie čestného členstva Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Blok pre lekárov

1. Problematika jednotlivých etap ortodontické léčby -  chyby a jejich odstraňování
MUDr. Marie Štefková, CSc.

2. Čeľustný ortopéd a maxilofaciálny chirurg v príprave chirurgického pacienta
MUDr. Irena Klímová
doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

3. Liečba Angle III. triedy
MUDr. Michal Beňo, PhD.

4. Prednášky postgraduantov

Blok pre zubných technikov

Spolupráca čeľustného ortopéda, stomatochirurga a zubného technika pri liečbe operačných prípadov Angle III. triedy
MDDr. Daniel Hlaušek
MDDr. Jaroslav Janec
Bc. Elena Gregušová-Kohútová, dipl.z.t.


Plenárna schôdza SOS

Spoločenský večer


28. 3. 2020

Blok pre lekárov

1. Cestovní medicína v 21. století – aktuality a zajímavosti 
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA

2. Liečba detských pacientov s Angle III. Triedou
MUDr. Katarína Jakubová

3. Alternatívne riešenie koncepcie sagittal first 
MUDr. et MUDr. Juraj Lysý, PhD., MHA

4. Liečba Angle III. triedy s využitím digitálnych technológii so zameraním na alignery
MUDr. Simona Dianišková, PhD, MPH

5. Zelená ambulancia
Žofia Kutlíková Jakubová

Záver Kongresu SOS 2020

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

kongressos@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top