Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    6. - 8. 9. 2020 | Grandhotel Tatranská Lomnica

    určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Vážení účastníci. Tešíme sa na Vás už v nedeľu 6.9. v Tatranskej Lomnici. 

Chceli by sme Vás
 
by sme Vás upozorniť, že nosenie rúšok v interiéri hotela je povinné. Prosíme, prineste si dostatočné množstvo čistých rúšok.

Zároveň prosíme o pravidelnú dezinfekciu rúk a obmedzenie sociálnych kontaktov ako podávanie rúk a pod.

Ďakujeme a tešíme sa opäť na stretnutie
__________________________________________________

Slovenská epidemiologická

a vakcinologická spoločnosť SLS

v spolupráci s

Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave
Slovenskou pediatrickou spoločnosťou
Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine
Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
A-medi management

si Vás dovoľujú pozvať na


XI. Slovenský vakcinologický kongres


ktorý sa uskutoční dňa 6. – 8. septembra 2020
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica


PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
doc. MUDr. Milan Kuchta CSc., mim. prof.
MUDr. Peter Makara, MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA , Dott.Ric., MHA
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
MUDr. Eva Striežová
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top