Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • XI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

  6. - 8. 9. 2020 | Grandhotel Tatranská Lomnica

Registračný a iné poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SEVS 40 €
Ostatní 60 €
 • registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii (prednáška, poster)
 • zvýhodnené registračné poplatky platia v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanovených termínov
REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHRŇUJE
 • účasť na odborných prednáškach
 • všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
 • DPH
 • materiály garantujeme len prihláseným účastníkom
 • pri dodržaní stanovených termínov

POPLATKY
Večera (6. 9. 2020) Obed (7. 9. 2020) Spoločenská večera(7. 9. 2020)
15 € 10 € 20 €

SPÔSOB PLATBY
 • prevodom na účet (prosíme uhradiť do 24. 8. 2020)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank / IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 2420 (v prípade online registrácie prosím použite číslo zálohovej faktúry)
SWIFT: UNCRSKBX / Poznámka: meno účastníka
 • v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top