Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 4 Festival NEURO KAZUISTÍK

    11. – 12. 9. 2020 | Hotel Chopok Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš, 031 01 Demänovská dolina Jasná

Informácie a poplatky

MIESTO KONANIA
Hotel Chopok, Demänovská Dolina 20, 031 01 Demänovská dolina Jasná

REGISTRÁCIA
11. 9. 2020 12. 9. 2020
od 12:00 hod. 08:00 – 13:00 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SNeS SLS 70 €
Ostatní 80 €

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet k stanovenému termínu.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

POPLATKY
Diskusný večer 11. 9. 2020 10 €
Obed a občerstvenie 12. 9. 2020 5 €

Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
– účasť na odborných prednáškach
– všetky materiály, program, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

SPÔSOB PLATBY
– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 7. 9. 2020)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 342020 (pri online registrácii použite číslo zálohovej faktúry)
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

klara@amedi.sk
0911 038 002

back to top