Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 4 Festival NEURO KAZUISTÍK

    11. – 12. 9. 2020 | Hotel Chopok Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš, 031 01 Demänovská dolina Jasná

Aktívna účasť

Na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom podujatí vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov.
Pri nedodržaní podmienok, Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom podujatí.Termín k prihláseniu na aktívnu účasť: 1. 3. 2020

Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online
registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na steiningerova@amedi.sk pri dodržaní stanoveného termínu.

Pokyny k prihláseniu na aktívnu účasť nájdete na
www.amedi.sk


POKYNY PRE AUTOROV

● Kazuistika na témy: Cerebrovaskulárne ochorenia, Pohybové ochorenia, Sclerosis multiplex, Varia.
● Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov (priezvisko a iniciálka mena, prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská.
● Akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4. Ako prílohu je možné vložiť dôležitý obrázok, tabuľku alebo graf.
● Názov prezentácie a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy.
● Prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium, ktoré bude odpovedať prostredníctvom hlasovacích zariadení.
● Akákoľvek obrazová dokumentácia a videodokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta.
● Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na
steiningerova@amedi.sk, najneskôr do 1. 3. 2020.
● Všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk.
● Maximálny časový rozsah prednášky je 10 min., e-poster 3 min.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
● O prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor.
● Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú prezentáciu do programu ako prednášku alebo e-poster. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov.
● O prijatí práce do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. Autori, ktorí majú spracovať kazuistiky formou e-posteru, dostanú ihneď pokyny k spracovaniu.
● Abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia.
● Súťaž o najlepšie prezentácie vyhodnotí nezávislá porota a výsledky budú zverejnené počas podujatia.
● V prípade súhlasu autora bude videozáznam a audiozáznam z prezentácie zverejnený na www.amedi.sk.
● Prví autori prezentácií sú oslobodení od platby registračného poplatku.
● Práce, ktoré sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste, budú po náležitom spracovaní uverejnené ako kazuistiky v časopise Neurológia.

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

klara@amedi.sk
0911 038 002

back to top