Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 4 Festival NEURO KAZUISTÍK

    11. – 12. 9. 2020 | Hotel Chopok Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš, 031 01 Demänovská dolina Jasná

VIDEOZÁZNAM PREDNÁŠOK

Piatok 11. 9.

13:45 – 15:10 Sclerosis multiplex. Ochorenia zrakových nervov
Predsedníctvo: Cvengrošová A., Kurča E.

1 Aktuálne o alemtuzumabe
(Prednáška je podporená spoločnosťou Sanofi-Genzyme) 
Kurča E., Jankovičová N. (Martin)

2 Choroba rôznych začiatkov (edukačný grant Biogen) 
Virágová M., Miklošková M., Petrovičová A., Brozman M. (Nitra)

3 Tumoriformná SM a gravidita, alebo „keď sa matka rozhodne“
(Prednáška podporená spoločnosťou Roche) 
Cvengrošová A., Daňová M., Vašková A., Klimová E. (Prešov)

4 IgG4 asociovaná hypertrofická pachymeningitída
Lisá I., Stanková S., Belan V. (Bratislava)

5 Optická neuritída trochu inak 
Kalmárová K., Michalik J., Kurča E. (Martin)

6 Mimikry optickej neuritídy 
Tomašová K., Krastev G., Mako M., Haring J., Števková Z. (Trnava)

Diskusia 

15:30 – 16:45 Cerebrovaskulárne ochorenia I
Predsedníctvo: Kováčik M., Mako M.

7 Cerebrálny venózny infarkt – komplikácia akútnej trombózy žilových splavov 
Jarošová A., Kováčik M. (Liptovský Mikuláš)

8 Periprocedurálne komplikácie karotického stentingu 
Jankovičová Z., Krastev G., Mako M., Haring J. (Trnava)

9 Selekcia pacientov s neznámou časovou anamnézou vzniku iNCMP k reperfúznej terapii na základe multimodálneho zobrazovacieho prístupu 
Havranová R., Mako M., Krastev G. (Trnava)

10 Endovaskulárna liečba a CAS u prognosticky nepriaznivého pacienta 
Havranová R., Haring J., Krastev G. (Trnava)

11 Supratentoriálny subkortikálny kavernóm s expanzívnym intracerebrálnym hematómom a mikrochirurgická liečba 
Kozák J., Bízik I., Šurkala J. (Bratislava)

12 O Šípkovej Ruženke pre neurológov 
Kapustová L., Martiníková M., Donáth V. (Banská Bystrica)

Diskusia 

16:50 – 17:00 Predstavenie exkluzívnej služby Medical Services od Swiss Life Select
Prednášajúci: Ing. Igor Skýpala

17:20 – 18:35 Varia I
Predsedníctvo: Donáth V., Hajaš G.

13 Keď náhla porucha reči nie je príznakom len cievnej mozgovej príhody 
Savka D., Martiníková M., Donáth V. (Banská Bystrica)

14 Neurologické komplikácie biologickej liečby 
Petrovičová B., Matejička P., Krivošík M., Belan V., Jezberová M., Lisá I. (Bratislava)

15 Operácia glioblastómu v terminálnom štádiu
Lysak A., Šteňo A., Novotný M., Lysak N., Toma D. (Bratislava)

16 Diagnóza známa až po pitve
Kalvoda O., Lehotská A., Jariabeková E., Špakovská T. (Košice)

17 Rhombencefalitída? 
Koščová I. (Spišská Nová Ves)

18 Séronegatívna autoimúnna limbická encefalitída
Bochnovičová I., Kravecová A. (Svidník)

Diskusia 

Predstavenie exkluzívnej služby Medical Services od Swiss Life Select. 
Skýpala I.

Swiss Life Select - Medical services

Jediná švajčiarska služba na slovenskom trhu, ktorá poskytuje komplexné riešenie problémov a potrieb lekárov, ktoré sú spojené s budovaním a zhodnocovaním majetku, krytím následkov profesného pochybenia(profesná zodpovednosť), ochrana príjmu, právne a daňové poradenstvo, ...a ďalšie oblasti. V profesijnom aj v súkromnom živote. 

Kontakt:

Ing. Igor Skýpala - Bratislava - Západ, mobil: 0917 175 466, mail: igor.skypala@swisslifeselect.skhttps://sprostredkovatelia.swisslifeselect.sk/sk/igor-skypala/

Petr Hechtberger - Žilina - Stred, mobil: 0903 231 659, mail: petr.hechtberger@swisslifeselect.skhttps://sprostredkovatelia.swisslifeselect.sk/sk/petr-hechtberger/

Ing. Dušan Moskaľ - Košice - Východ, mobil: 0907 983 804, mail: dusan.moskal@swisslifeselect.skhttps://sprostredkovatelia.swisslifeselect.sk/sk/dusan-moskal/


Sobota 12. 9.

9:00 – 10:15 Cerebrovaskulárne ochorenia II
Predsedníctvo: Petrovičová A., Nosáľ V.

19 Spinálny epidurálny hematóm 
Vrabeľ J., Kováčik M. (Liptovský Mikuláš)

20 Od rozkoše k hemorágii 
Vargová V., Petrovičová A., Virágová M., Hajaš G. (Nitra)

21 Za dobrotu na žobrotu 
Vadkerti P., Vajda E. (Dunajská Streda, Šamorín)

22 Čo sa môže skrývať za radikulárnym syndrómom? 
Babálová L., Dluhá J., Nosáľ V., Kurča E. (Martin)

23 Keď ASPECT nie je všetko 
Dluhá J., Babálová L., Nosáľ V., Kurča E. (Martin)

24 Myxóm ako zriedkavá príčina CMP 
Labudová P., Krastev G., Mako M. (Trnava)

Diskusia 

10:30 – 11:55 Extrapyramídové ochorenia
Predsedníctvo: Valkovič P., Veselý B.

25 SGCE myoklonus-dystónia syndróm 
Števková Z., Krastev G., Haring J., Cisár J., Daniš M. (Trnava)

26 Hyperekplexia 
Švihrová K., Grofik M, Hofericová B., Kurča E. (Martin)

27 Nezvyčajná príčina dystónie u mladého človeka 
Chovancová M., Straka I., Valkovič P., Krivošík M. (Bratislava)

28 Diafragmatický flutter, alebo keď bránica neposlúcha
Daniš M., Krastev G., Jankovičová Z., Haring J., Mako M. (Trnava)

29 Keď jedna choroba nestačí ... 
Buranský M., Veselý B., Kaducová S., Hajaš G. (Nitra)

30 Od DMO k DBS 
Ballová J., Kurča E., Grofik M., Kašovič P., Necpál J. (Martin, Zvolen)

31 Ako sa z pacientky stala diskotanečnica
Babinská S., Savka D., Martiníková M., Donáth V. (Banská Bystrica)

Diskusia 


12:10 – 13:20 Varia II
Predsedníctvo: Martiníková M., Hofericová B.

32 Dve v jednom
Kopecká M., Dean Z., Kročková K., Frišová A., Hajaš G. (Nitra)

33 Zdravý životný štýl a parestézie, alebo je všetko inak? 
Kadlic P., Straka I., Krivošík M., Valkovič P. (Bratislava)

34 Biodermálne nite v ambulancii neurológa
(edukačný grant Acare) 
Ivanič B. (Bratislava)

35 Nekonvulzívny status epilepticus v MR obraze 
Martiníková M., Holecová V., Donáth V. (Banská Bystrica)

36 Migréna alebo epileptický záchvat? 
Hofericová B., Sivák Š., Nosáľ V., Kurča E., Michalik J. (Martin)

37 Anti-NMDAR encefalitída asociovaná s teratómom refraktérna na prvolíniovú liečbu 
Števková Z., Krastev G., Haring J., Mako M., Cisár J., Al Sabti B. (Trnava)

Diskusia 

13:20 Vyhodnotenie a ukončenie podujatia


Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

klara@amedi.sk
0911 038 002

back to top