Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Onko UROLOGICKÉ sympózium

    3. - 4. 4. 2020 | Residence Hotel & Club 198, 976 39 Donovaly

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

PODUJATIE JE ZRUŠENÉ

Miesto konania:

Residence Hotel & Club, Donovaly

Termín konania:
3. – 4. apríl 2020

Odborní garanti:
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

Vedecký výbor:
prim. MUDr. Baláž, PhD.
doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.
MUDr. Peter Kertes
prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
prim. MUDr. Michal Korček
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Jozef Marko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPHVážené kolegyne a kolegovia,


Uplynulý rok 2019 priniesol opäť veľké množstvo nových informácii v oblasti onkourológie a je našou spoločnou úlohou priniesť tieto nové poznatky do klinickej praxe. Štvrtý ročník ONKOUROLOGICKÉHO SYMPÓZIA, sa uskutoční 3.-4. apríla 2020 v hoteli Residence na Donovaloch. Tento rok organizačný výbor navrhol, aby hlavnými témami bol karcinóm prostaty, karcinóm močového mechúra a horných močových ciest a nádory semenníkov. Dôležitou súčasťou podujatia bude aj analýza našich doterajších postupov v kontexte s klinickými odporúčaniami Európskej urologickej spoločnosti pri liečbe týchto ochorení.
Veríme, že multidisciplinárny charakter podujatia zaujme nielen urológov, ale aj ostatných odborníkov, ktorí sa podieľajú na diagnostike a liečbe pacientov s urogenitálnymi nádormi. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti ponúka všetkým rezidentom, ktorí sú členmi SUS účasť na sympóziu bez poplatkov za ubytovanie a stravovanie.

Tešíme sa na stretnutie

za Výbor SUS


Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top