Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Onko UROLOGICKÉ sympózium

    3. - 4. 4. 2020 | Residence Hotel & Club 198, 976 39 Donovaly

Informácie

Registračný poplatok: 60 €


Iné poplatky:
Diskusný večer 3. 4. 2020 20 €
Obed a občerstvenie 4. 4. 2020 15 €


Spôsob platby:
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 3. 2020)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 30420
SWIFT: UNCR SKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top