Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VII. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

    13. – 15. 06. 2016 | Kasárne/Kulturpark Kukučínova 2, Košice

PROGRAM

PONDELOK 13.06. 2016

08:00 – 09:00 REGISTRÁCIA
09:00 – 09:30 OTVORENIE

9:30 – 10:00 – Peter Krcho – Rozvoj jednotky intenzívnej starostlivosti KN LF UPJŠ a DFN v Košiciach od roku 2005

10:00 –10:15 PRESTÁVKA

10:15 – 11:00 – Richard Plavka – Stabilizácia prematúrnych novorodencov na pôrodnej sále
11:00 – 11:45 – Richard Polin – Neinvazívna podpora dýchania u predčasne narodených detí s RDS

11:45 – 13:00 OBED

13:00 – 13:45 – Samir Gupta – Riadenie perfúzie u extrémne nezrelých detí
13:45 – 14:30 – Steven Donn – Tlaková alebo objemová ventilácia. Rozdiel je väčší ako medzi kolou a pepsi

14:30 – 14:45 PRESTÁVKA

14:45 – 15:15 – Panelová diskusia
15:15 – 16:00 – Manuel Sanches Luna – Ako chrániť nezrelé pľúca pomocou HFOV
16:00 – 16:30 – Herbert Murlasits – Segmentálna tomografia pľúc
16:30 – 17:00 – Peter Krcho – Ventilačná podpora u extrémne nezrelých novrodencov

19:00 – SPOLOČENSKÝ VEČER

UTOROK 14.06. 2016


08:00 – 08:45 – Richard Polin – Kontraverzie ohľadom kyslíka: Prečo ho nevedia neonatológovia nastaviť správne?
08:45 – 09:30 – Samir Gupta – Optimalizácia ventilácie a riadenie perfúzie

09:30 – 09:45 PRESTÁVKA


09:45 – 10:30 – David Adamkin – Hypoglykémia po 50 rokoch, je 60 nových 40? Otázka zostáva nezmenená
10:30 – 11:15 – Vinod Bhutani – Manažment neonatálnej hyperbilirubinémie u predčasne narodených
11:15 – 12:00 – Richard Polin – Racionálny prístup k novorodencom s rizikom včasnej infekcie

12:00 – 13:00 OBED


13:00 – 13:45 – David Adamkin – Totálna parenterálna výživa u novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou
13:45 – 14:30 – Richard Plavka – Ako by sme mohli redukovať výskyt IVH u extrémne nezrelých
14:30 – 14:55 – Peter Krcho – Prečo zaniklo závažné PIVH 4. stupňa u komplikovaného extrémne nezrelého novorodenca?

14:55 – 15:10 PRESTÁVKA


15:10 – 15:40 – Panelová diskusia
15:40 – 16:25 – Samir Gupta – Kontroverzie PDA: Kam ďalej?
16:25 – 17:10 – Steven Donn – Hypotermia ako neuroprotektívny postup: skvelá myšlienka

STREDA 15.06. 2016

08:00 – 08:45 – David Adamkin – Použitie odstriekaného ženského mlieka na JIS
08:45 – 09:15 – Peter Krcho – Analýza ženského mlieka – výsledky našich štúdií v Košiciach

09:15 – 09:30 PRESTÁVKA

09:30 – 10:15 – David Adamkin – Fortifikácia ženského mlieka u novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou
10:15 – 11:00 – Vinod Bhutani – Hemolýza: diagnostika a manažment
11:00 – 11:45 – Steven Donn – Novorodenci, ktorí sa neupravujú: Keď to nie je RDS

11:45 - 12:45 OBED

12:45 – 13:30 – Vinod Bhutani – Neonatálna fototerapia: Ochrana dúhou
13:30 – 14:15 – Steven Donn – Neočakávané komplikácie, zverejňovanie a transparentnosť ako nástroje riadenia rizík

14:15 – 14:30 PRESTÁVKA

14:30 – 15:00 – Michal Jurček – Vplyv expiračnej vetvy ventilátora na ventilačné parametre u novorodencov
15:00 – 15:30 – Steven Donn, Vinon Bhutani, Peter Krcho – Panelová diskusia na záver


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top