Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VII. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

    13. – 15. 06. 2016 | Kasárne/Kulturpark Kukučínova 2, Košice

DôLEžITÉ INFORMÁCIE

PODUJATIE JE ZARADENÉ DO KREDITNÉHO SYSTÉMU

13.6. 2016 14.6. 2016 15.6. 2016 SPOLU
6 KREDITOV 8 KREDITOV 6 KREDITOV 20 KREDITOV

REGISTRAČNÝ POPLATOK

do 15. 4. 2016  po 15. 4. 2016
zahraničný 250€ 280 €
domáci 200 € 230 €
sestry a študenti 100 € 130 €

Spoločenský večer a obedy sú zahrnuté v cene registračného poplatku.
Poplatok zahŕňa konferenčné materiály z roku 2012 a 2014.
Podujatie je zaradené do kreditného systému.

SPÔSOB PLATBY
– prevodom na účet (do 03. 06. 2016)
– v hotovosti pri registrácii

Majiteľ účtu:
A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 13616
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003

Poznámka : meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.

Parkovanie pre účastníkov je zabezpečené v podzemnej garáži areálu Kasární.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top