Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXV. ČERVENKOVE DNI
    PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

    26. - 28. 10. 2020 | Hotel Stupka Tále, 977 01 Horná Lehota-Tále

Výbor a sekretariát

Odborný výbor konferencie
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mimoriadny profesor
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
RNDr. MUDr. Mgr. Ján Mikas, PhD., MPH
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Jana Kerlik, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
DAHE Ivana Pasztorová
DAHE Blažena Pohančaníková

Organizačný sekretariát
A-medi management, s. r. o.
Ing. Martina Novosedlíková
Bardošová 2, 831 01 Bratislava
Mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
0903 224 625

back to top