Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA o.z. SLS
  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

  35. Celoštátna konferencia spoločnosti dorastového lekárstva

  18. - 19. 9. 2020 | Doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

  1. Šašinkov memoriál

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Hlavné témy
Nefrológia a kazuistiky

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prezidentka konferencie

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

paulenova@amedi.sk
0903 778 670

back to top