Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 35. Celoštátna konferencia spoločnosti dorastového lekárstva

    18. - 19. 9. 2020 | Doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

Registrácia/Poplatky

Registrácia
18. 9. 2020    08:00 - 09:00 hod.
19. 9. 2020    08:00 - 09:00 hod.

Konferenčný poplatok
pre členov SSDL 15 €
pre nečlenov SSDL 20 €
Platba v hotovosti pri registrácii

Spoločenský večer
18. 9. 2020 5 €

Zasielanie prihlášky
Prihlášku na aktívnu a pasívnu účasť zasielajte
na e-mail: paulenova@amedi.sk do 31. 8. 2020

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

paulenova@amedi.sk
0903 778 670

back to top