Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Respiračné infekcie v detskom veku

    24.11.2015 Nitra<br>25.11.2015 Žilina<br>26.11.2015 Košice | Nitra, Žilina, Košice

Program

PROGRAM:

15:30 – 16:00 Registrácia
16:00 – 16:50 Diferenciálna diagnostika kašľa u detí - MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
16:50 – 17:00 Prestávka
17:00 – 17:50 Manažment kašľa u detského pacienta - MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
17:50 – 18:50 Overená liečba nádchy a jej komplikácií

MUDr. Zuzana Nagyová – 24.11. Nitra

MUDr. Zuzana Teremová – 25.11. Žilina

MUDr. Stanislava Bachledová – 26.11. Košice

18:50 – 19:10 Diskusia
19:10 – 19:30 Záver – občerstvenie

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top