Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Respiračné infekcie v detskom veku

    24.11.2015 Nitra<br>25.11.2015 Žilina<br>26.11.2015 Košice | Nitra, Žilina, Košice

Informácie

PODUJATIE JE HODNOTENÉ KREDITNÝM SYSTÉMOM CME

Pasívna účasť – 3 kredity
Autodidaktický test – 2 kredity

Registračný poplatok na mieste je 3 € (zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME,občerstvenie)

Platba v hotovosti pri registrácii.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top