Podujatie XXV. ČERVENKOVE DNI
PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXV. ČERVENKOVE DNI
    PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

    24.- 25. 8. 2021 | Hotel Stupka Tále 100, 977 01 Horná Lehota

Dôležité informácie

Formy prezentácie: prednášky, postery, (trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných)
Technické vybavenie: multimediálna projekcia
Miesto konania: TÁLE – hotel STUPKA okr. Brezno
Začiatok: 24. 8. 2021
Registrácia: od 9.00 hod.
Otvorenie konferencie: 24. 8. 2021 o 13.00 hod.
Ukončenie: 25. 8 .2021 o 13.00 hod

Konferenčný poplatok:
Členovia Sevs Nečlenovia
1 deň 10 € 15 €
2 dni 20 € 30 €

Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.
Zvýhodnené poplatky platia pri úhrade prevodom po dodržaní stanovených termínov.

Iné poplatky:
Obed 
24. 8. 2021
Večera
24. 8. 2021
Obed 
25. 8. 2021
10 € 15 € 10 €

Spôsob platby
• Úhrada konferenčného poplatku: prevodným príkazom na číslo účtu

majiteľ účtu:
A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 240821
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

* V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie
platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.
* V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako
variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka
na účely identifikácie platiteľa.

Abstrakty
*
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe
(e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,
dĺžka max. 1 strana A4.
* Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
* Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
* Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.
Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
* Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.
Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
* Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty zasielajte na novosedlikova@amedi.sk do 15. 7. 2021

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top