Podujatie XXV. ČERVENKOVE DNI
PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXV. ČERVENKOVE DNI
    PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

    24.- 25. 8. 2021 | Hotel Stupka Tále 100, 977 01 Horná Lehota

Výbor a sekretariát

Odborný výbor konferencie
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Erika Bohmová
Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková PhD.
MUDr. Andrea Kološová PhD.
Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
RNDr. MUDr. Mgr. Ján Mikas, PhD., MPH
Prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD
MUDr. Jana Kerlik, PhD
PhDr. Monika Musilová
Mgr. Ing. Jana Bérešová
Mgr. Zuzana Jányová

Organizačný sekretariát
A-medi management, s. r. o.
Ing. Martina Novosedlíková
Bardošová 2, 831 01 Bratislava
Mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top