Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 31. Celoštátna konferencia spoločnosti dorastového lekárstva

    23.-24.9.2016 | Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

SEKRETARIÁT

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Danica Paulenová

A-medi management, s. r. o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
mobil: +421 903 778 670
e-mail: paulenova@amedi.sk

www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top