Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 31. Celoštátna konferencia spoločnosti dorastového lekárstva

    23.-24.9.2016 | Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

Registrácia/poplatky

REGISTRÁCIA
22. 9. 2016   17:00 - 19:00 hod.
23. 9. 2016   08:00 - 09:00 hod.
24. 9. 2016   08:00 - 09:00 hod.

- ONLINE REGISTRÁCIA (prosím TU kliknuť) (Po registrácii Vám pride notifikačný e-mail).

Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne – Staré Hory
(pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku)

HODNOTENIE CME:
Pasívna účasť:
23. 09. 2016..................6 kreditov
24. 09. 2016..................3 kredity

Aktívna účasť:
domáci autori............................10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja)....... 5 kreditov


KONFERENČNÝ POPLATOK

pre členov SSDL 15 €
pre nečlenov SSDL 20 €

SPOLOČENSKÝ VEČER
23.09.2016 5 €

SPÔSOB PLATBY
• prevodom na účet
• v hotovosti pri registrácii

majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 230916
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top