Podujatie 36. Celoštátna konferencia slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA o.z. SLS
  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

  36. Celoštátna konferencia slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva

  17.-18. 9. 2021 | DOŠKOLOVACIE A REKREAČNÉ ZARIADENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE STARÉ HORY

  2. Šašinkov memoriál

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod


Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu podujatie sa bude konať v OTP režime. Na recepcii Doškoľovacieho zariadenia Sociálnej poisťovne a pri registrácii bude potrebné predložiť potvrdenie o plnom očkovaní, PCR test nie starší ako 72h, Ag test nie starší ako 48h alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za ostatných 180 dní. Hlavné témy

1. Psychológia a psychiatria v dorastovom veku
2. Kazuistiky
3. Vária


doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prezidentka konferencie
DOŠKOLOVACIE A REKREAČNÉ ZARIADENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE | 36. Celoštátna konferencia slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva

DOŠKOLOVACIE A REKREAČNÉ ZARIADENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

STARÉ HORY

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

paulenova@amedi.sk
0903 778 670

back to top