Podujatie 36. Celoštátna konferencia slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 36. Celoštátna konferencia slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva

    17.-18. 9. 2021 | DOŠKOLOVACIE A REKREAČNÉ ZARIADENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE STARÉ HORY

Registrácia/Poplatky

Registrácia
17. 9. 2021    08:00 - 09:00 hod.
18. 9. 2021    08:00 - 09:00 hod.
Konferenčný poplatok 20 €
Platba v hotovosti pri registrácii

Spoločenský večer

10 €
17. 9. 2021

Zasielanie prihlášky
Prihlášku na aktívnu a pasívnu účasť zasielajte
na e-mail: paulenova@amedi.sk do 31. 8. 2021

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

paulenova@amedi.sk
0903 778 670

back to top