Podujatie 2. Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 2. Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve

    1. - 2. 4. 2022 | Hotel Chopok Demänovská Dolina 71, 031 01 Demänovská Dolina

Informácie a poplatky

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 


registrácia je uzavretá z dôvodu naplnenia kapacity konferencie. Vstup na konferenciu bude umožnený iba vopred registrovaným účastníkom. 

Predaj lístkov na spoločenský večer a obed na mieste je limitovaný. 

A - medi management POPLATKY


REGISTRAČNÝ POPLATOK

PRIAMO NA ÚČET SGPS.
NUTNÁ REGISTRÁCIA VOPRED NA WWW.AMEDI.SK

Členovia SGPS do 28. 2. 2022 40 €
Členovia SGPS od 1. 3. 2022 a na mieste 50 €
Nečlenovia do 28. 2. 2022 50 €
Nečlenovia od 1. 3. 2022 a na mieste  60 €

Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Banka: Tatrabanka a.s., Bratislava
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Číslo účtu: 2663455128/1100
Variabilný symbol: 01022022
Konštantný symbol: 0558
Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy!

• zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu
• prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku
• všetci prednášajúci zároveň získajú ročné predplatné časopisu Gynekológia pre prax
• registračné poplatky sú nevratné

REGISTRÁCIA
• vopred na stránke podujatia na www.amedi.sk

STRAVA
Spoločenský večer 1. 4. 2022 40 €
Obed 2. 4. 2022 20 €

SPÔSOB PLATBY

STRAVA
• po online registrácií na www.amedi.sk Vám bude vygenerovaná
• zálohová faktúra, prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry 
• stravu garantujeme iba pre účastníkov, ktorí realizovali úhradu vopred
• na mieste bude možnosť zakúpiť iba obmedzené počty

REGISTRAČNÝ POPLATOK
• prevodom priamo na účet SGPS
• v hotovosti pri registrácií

UBYTOVANIE
• viď. sekciu "UBYTOVANIE"

Generálny partner:

Hlavný partner:

Partneri:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Eva Melišová
melisova@amedi.sk
0948 059 239

back to top