Podujatie 2. Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • 2. Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve

  1. - 2. 4. 2022 | Hotel Chopok Demänovská Dolina 71, 031 01 Demänovská Dolina

Aktívna účasť

POKYNY PRE AUTOROV
 • prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na melisova@amedi.sk najneskôr do 25. 2. 2022
 • všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
 • akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
 • abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
 • o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor, autori budú o prijatí informovaní po zostavení programu
 • názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy
 • prezentácie by mali obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
 • akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
 • maximálny časový rozsah prezentácie je 10 min.
 • na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom podujatí vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov; možné stiahnuť na www.amedi.sk
 • pri nedodržaní podmienok Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom podujatí

E-POSTERY POKYNY
 • e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
 • veľkosť snímky – 16:9, na šírku (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
 • súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu melisova@amedi.sk v termíne do 25. 2. 2022
 • aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel alebo Word
 • e-postery budú k dispozícii počas celého podujatia

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 • abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia
 • vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov
 • vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú kazuistiku do programu formou prednášky alebo e-posteru
 • videozáznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia. V prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením, oznámte nám to najneskôr 5 dní po skončení podujatia mailom na melisova@amedi.sk
 • podujatie je zaradené do kreditného systému CME

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE KAZUISTIKY
1. Hodnotenie odbornou porotou (vedecký, programový výbor)

autori prác, ktorí sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste sa zaväzujú spracovať kazuistiky v textovej podobe na publikáciu v časopisoch Gynekológia pre prax, uverejnenie článku je honorované

2. Hodnotenie publika
autori víťazných prác získajú odbornú publikáciu 

Výsledky budú vyhlásené na mieste po skončení prednášok

Generálny partner:

Hlavný partner:

Partneri:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Eva Melišová
melisova@amedi.sk
0948 059 239

back to top