Podujatie XXXIX. DNI MLADÝCH INTERNISTOV je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXIX. DNI MLADÝCH INTERNISTOV

    2. – 3. 6. 2022 | Hotel TURIEC A. Sokolíka 2, Martin

Organizačné pokyny

Miesto konania
• Hotel TURIEC, A. Sokolíka 2, Martin

Rokovací jazyk
• slovenský, český, anglický

Registrácia účastníkov
Hotel TURIEC, Martin
2. 6. 2022 od 7:30 do 15:00 hod.
3. 6. 2022 od 7:30 do 10:00 hod.

Podmienky
• mladí lekári (internisti do 35 rokov)
• študenti lekárskych fakúlt zapojení do vedeckej práce vo vnútornom lekárstve

Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť
2. 6. 2022 7 kreditov
3. 6. 2022 4 kredity

Aktívna účasť
• domáci autor prednášky 10 kreditov
• domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) 5 kreditov
• zahraničný autor prednášky 15 kreditov
• zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja) 10 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)


ABSTRAKTY
Abstrakt prednášky v programe WORD, veľkosť písma 12, s uvedením názvu práce, autorov, pracoviska a textu v rozsahu maximálne 220 slov prosíme zaslať do 10. 4. 2022 elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na kovacechova@amedi.sk

ABSTRAKTY ZASLANÉ PO UVEDENOM TERMÍNE, NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ.

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top