Podujatie XXXIX. DNI MLADÝCH INTERNISTOV je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXIX. DNI MLADÝCH INTERNISTOV

    2. – 3. 6. 2022 | Hotel TURIEC A. Sokolíka 2, Martin

Poplatky

Konferenčný poplatok
• 50 €
- registrácia je vopred nutná
- registračný poplatok si hradia všetci účastníci (vrátane prednášajúcich)


Stravovanie

Hotel TURIEC, A. Sokolíka 2, Martin
• Obed 2. 6. 2022 - 15 €

Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin
• Diskusný večer 2. 6. 2022 - 30 €

Hotel TURIEC, A. Sokolíka 2, Martin
• Obed 3. 6. 2022 - 15 €

• Spôsob platby – Registračný poplatok
po online registrácii - úhrada zálohovej faktúry bankovým prevodom, alebo platba kartou

prosíme uhradiť do 22. 5. 2022

Na podujatie je potrebná online registrácia na stránke
www.amedi.sk vopred. Po registrácii Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka
na účely identifikácie platiteľa. Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 2. 5. 2022.
Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

• v hotovosti alebo kartou pri registrácii (online registrácia vopred nutná)  

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top