Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Vakcinológia a využitie
    matematického modelovania
    v epidémiológii chorôb
    preventabilných očkovaním II.

    01. 04. 2016 | Hotel TURIEC**** Martin

organizačný výbor

Ing. Dana Lakotová

A-medi management s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

tel.: 0903 224 625
e-mail: martketing@amedi.sk

PODUJATIE JE ZARADENÉ DO KREDITNÉHO SYSTÉMU CME

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top