Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Vakcinológia a využitie
    matematického modelovania
    v epidémiológii chorôb
    preventabilných očkovaním II.

    01. 04. 2016 | Hotel TURIEC**** Martin

program

9:00 – 09:30 REGISTRÁCIA

9:30 – 11:00 EPIDEMIOLÓGIA VYBRANÝCH INFEKČNÝCH OCHORENÍ A MATEMATICKÉ MODELOVANIE


1. Hudečková, H.:
Problematika projektu – súčasná situácia

2. Nováková, E.: Čo si môžeme predstaviť pod pojmom „vyvanutie imunity“
3. Hudečková, H.: Zaočkovanosť proti osýpkam
4. Chladná, Z., Zibolenová, J.: Odhad počtu vnímavých na osýpky na Slovensku v roku 2014: porovnanie rôznych prístupov
5. Waczulíková, I., Slezák, P., Švihrová, V., Hudečková, H.: Teoretické východiská pre analyticko-rozhodovacie modelovanie ekonomického dopadu zmien indikátorov očkovania proti osýpkam
Diskusia

11:00 – 11:30 PRESTÁVKA

11:30 – 13:00 PRAKTICKÁ VAKCINOLÓGIA

1. Jeseňák, M.:
Alergické reakcie na vakcíny

2. Urbančíková, I.: Hodnotenie vedľajších príhod po očkovaní
3. Krištúfková, Z.: Očkovanie u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
4. Štefkovičová, M.: Environmentálna charakteristika papilomavírusov
5. Solovič, I.: Epidemiologická situácia v tuberkulóze

13:00 – 13:30 DISKUSIA A ZÁVERY

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top