Podujatie V. KAZUISTIKY Z INTERNEJ MEDICÍNY, KARDIOLÓGIE A DIABETOLÓGIE je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Slovenská internistická spoločnosť

    V. KAZUISTIKY Z INTERNEJ MEDICÍNY, KARDIOLÓGIE A DIABETOLÓGIE

    10. - 11. 2. 2022

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

ODBORNÍ GARANTI
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Eva Melišová
Mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk, www.amedi.sk
A-medi management, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava • www.amedi.sk

Témy
1. Blok kazuistík z internej medicíny
2. Blok kazuistík z kardiológie
3. Blok kazuistík z diabetológie

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

melisova@amedi.sk
0948 059 239

back to top