Podujatie V. KAZUISTIKY Z INTERNEJ MEDICÍNY, KARDIOLÓGIE A DIABETOLÓGIE je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • V. KAZUISTIKY Z INTERNEJ MEDICÍNY, KARDIOLÓGIE A DIABETOLÓGIE

    10. - 11. 2. 2022

Výhercovia podujatia

V rámci podujatia bolo odprezentovaných 26 kazuistík.
Spomedzi kazuistík boli hlasovaním odbornej poroty, ale aj hlasovaním publika vybrané najlepšie práce.

Hlasovanie odbornej poroty:

KARDIOLÓGIA:
1. Miesto:
Benko J., Bolek T., Samoš M., Mokáň M. (Martin): AV blokáda 3. stupňa po anti SARS-CoV-2 vakcinácii

2. Miesto:
Petruš P., Čambál D., Bajer M. (Trnava): Multisystémový zápalový syndróm u dospelých po prekonanom ochorení COVID-19 a jeho kardiálna manifestácia

3. Miesto:
Kalvodová Z., Gbúr M., Jankajová M., Grofčíková J., Koščo M. (Košice): Akútna končatinová ischémia ako prvý rozpoznaný prejav venózneho tromboembolizmu

INTERNÁ MEDICÍNA:
1. Miesto:
Filipová L., Zikán V., Kršek M., Netuka D., Michal M., Lazúrová I. (Košice, Praha): Tumorom indukovaná osteomalácia

2. Miesto:
Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Skálová P., Jeseňák M., Macháleková Kajová K., Samoš M., Benko J., Dedinská I. (Martin, Bratislava): Akútna celulárna a humorálna rejekcia transplantovanej obličky po podaní vektorovej vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2

3. Miesto:
Glevická M., Sedlák M., Szántová M., Mojto V. (Bratislava): Keď tradičná ruská medicína nie je medicínou

Hlasovanie divákov:

KARDIOLÓGIA:

1. Miesto:
Petruš P., Čambál D., Bajer M. (Trnava): Multisystémový zápalový syndróm u dospelých po prekonanom ochorení COVID-19 a jeho kardiálna manifestácia

2. Miesto:
Kozlovský M. (Myjava): Infekčná endokarditída dnes

3. Miesto:
Bolek T., Samoš M., Krivuš J., Dobrotová M., Škorňová I., Mokáň M. (Martin): Recidivujúce žilové trombózy napriek plnej antikoagulačnej liečbe

INTERNÁ MEDICÍNA:

1. Miesto:
Glevická M., Sedlák M., Szántová M., Mojto V. (Bratislava): Keď tradičná ruská medicína nie je medicínou

2. Miesto:
Filipová L., Zikán V., Kršek M., Netuka D., Michal M., Lazúrová I. (Košice, Praha): Tumorom indukovaná osteomalácia

3. Miesto:
Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Skálová P., Jeseňák M., Macháleková Kajová K., Samoš M., Benko J., Dedinská I. (Martin, Bratislava): Akútna celulárna a humorálna rejekcia transplantovanej obličky po podanívektorovej vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

melisova@amedi.sk
0948 059 239

back to top