Podujatie Konferencia k 20. výročiu časopisu Kardiológia pre prax je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Konferencia k 20. výročiu časopisu Kardiológia pre prax

    11. 11. 2022 | Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Informácie

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

KREDITY

Pasívna účasť:

11. november 2022

3 kredity


Aktívna účasť:

domáci autori

10 kreditov

domáci spoluautori (prví dvaja)

5 kreditov

zahraniční autori

15 kreditov

zahraniční spoluautori

10 kreditov

 

Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

Partner podujatia:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top