Podujatie Konferencia k 20. výročiu časopisu Kardiológia pre prax je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • A-medi management
    Kardiológia pre prax

    Konferencia k 20. výročiu časopisu Kardiológia pre prax

    11. 11. 2022 | Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

MIESTO KONANIA
Hotel NH Bratislava Gate One
Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

PREZIDENT
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC

VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC
MUDr. Peter Dědič
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC
MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH, FESC
MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC
MUDr. Peter Margitfalvi
doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Michaela Vanková
Mobil: 0904 994 417
e-mail: vankova@amedi.sk
A-medi management, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Hotel NH Bratislava Gate One, | Konferencia k 20. výročiu časopisu Kardiológia pre prax

Hotel NH Bratislava Gate One,

Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Partner podujatia:

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top