Podujatie XXXI. Getlíkov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UN Bratislava UNB
  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
  Slovenská pediatrická spoločnosť
  A-medi management, s.r.o.

  XXXI. Getlíkov deň

  17.03.2022

  CELOSLOVENSKÁ PRACOVNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Prezident konferencie
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
telefón: 02/68 67 23 54
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com

Koordinátori vedeckého programu
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.
MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.


Dátum a miesto konania
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 
Antolská 11, 851 07 Bratislava
17. marec 2022, začiatok podujatia 8:30 – 18:00 hod.

Registrácia
7:30 – 8:30 hod.

 | XXXI. Getlíkov deň

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top