Podujatie XXXI. Getlíkov deň je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXI. Getlíkov deň

    17.03.2022

Informácie

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Kredity

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
17. 3. 2022 8 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autori 10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja) 5 kreditov
zahraniční autori 15 kreditov
zahraniční spoluautori 10 kreditov

Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.
 | XXXI. Getlíkov deň

Hlavní partneri

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

kovacechova@amedi.sk
0910 488 762

back to top