Podujatie 10. Burza Imunodeficiencií je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 10. Burza Imunodeficiencií

    18. -19. 3. 2022

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA


Podujatie je akreditované v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelených 6 kreditov CME. 
Účastníkom z iných komôr zasielame certifikáty na vyžiadanie a o uznanie kreditov musia žiadať svoju komoru.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

amedi@amedi.sk
0904 948 664

back to top