Podujatie XIII. Slovenský vakcinologický kongres je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIII. Slovenský vakcinologický kongres

    26. - 28. 5. 2022 | Grandhotel Praha Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica

    Kongres sa uskutoční pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

PREZIDENT KONGRESU
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
MUDr. Peter Makara, MPH
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU
doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Martina Novosedlíková – A-medi management, s.r.o.
novosedlikova@amedi.sk, 0904 948 664
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Podujatie bude prebiehať podľa platných protiepidemických opatrení.

 
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica | XIII. Slovenský vakcinologický kongres

Grandhotel Praha Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top